Chứng Nhận

Nguyễn Hưng Seafood luôn phát triển sản phẩm dựa trên hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm được quản lý bởi các chương trình tiêu chuẩn trong chế biến thủy sản như: GMP, HACCP, SSOP, ISO 22000:2018 và các chứng chỉ quốc tế như: KOSHER, DOLPHINE SAFE