Thông Tin

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HƯNG

ĐỊA CHỈ: KP Vạn Phước, P.Xuân Thành, TX. Sông Cầu, Phú Yên.

EMAIL: nguyenhungseafood@yahoo.com

HOTLINE: 0855 117 711 – 0257 2472 777

Liên Hệ